Loading

WHO przestrzega, bójcie się!

Etats Parties au Règlement sanitaire international (2005) Państwa-Strony do międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005)


Entrée en vigueur : 15 juin 2007 Wejście w życie: 15 czerwca 2007
Etats Parties : 194 Państw-Stron: 194

Cette page contient une liste des Etats Parties au Règlement sanitaire international (2005) ("RSI 2005" ou "Règlement"). Ta strona zawiera wykaz Państw Stron Międzynarodowej zdrowotnych (2005) ( "IHR 2005" lub "Regulamin"). Au 5 février 2008, 194 Etats étaient Parties au RSI (2005). W 5 luty, 2008, 194 członkowskie były Stron do IHR (2005).

Conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et aux articles 59 et 64 du RSI (2005), le Règlement est entré en vigueur le 15 juin 2007 pour les 191 Etats qui n'ont pas formulé des réserves au Règlement. Zgodnie z artykułem 22 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i artykuły 59 i 64 IHR (2005), rozporządzenie weszło w życie w dniu 15 czerwiec, 2007 na 191 członkowskich, które nie zostały rezerw w porządku. Le 8 août 2007, le Règlement est entré en vigueur également pour les deux Etats Membres de l'OMS ayant formulé des réserves. W dniu 8 sierpnia 2007 r. Rozporządzenie weszło w życie dla obu WHO Państwa Członkowskie dokonały zastrzeżenia.

Conformément à l'article 62 du RSI (2005), les Etats Membres de l'OMS ont six mois à compter de la date à laquelle les réserves leur sont notifiées par le Directeur général, pour y opposer une objection. Zgodnie z art 62 w IHR (2005), WHO, państwa członkowskie mają sześć miesięcy od dnia, w którym rezerwy są wykazywane przez Dyrektora Generalnego, do wniesienia sprzeciwu. Si les objections qui émanent d'au moins un tiers des Etats Membres ne sont pas soumises dans ce délai, le RSI (2005) entre en vigueur à l'égard des Etats Membres réservataires à l'exception des dispositions faisant l'objet des réserves. Jeżeli zarzuty są z co najmniej jedna trzecia państw członkowskich nie są przedstawione w tym terminie, IHR (2005) wejdzie w życie w odniesieniu do państw członkowskich rezerwując z wyjątkiem tych objętych rezerw . Deux Etats Membres ont officiellement soumis des réserves au titre de l'article 62 du RSI (2005). Dwa państwa członkowskie oficjalnie przedstawili swoje zastrzeżenia na podstawie art 62 z IHR (2005). Le nombre d'objections requises n'a pas été atteint et le RSI (2005) est entré en vigueur à l'égard des Etats réservataires. Wymagana liczba zarzutów nie został osiągnięty i IHR (2005) weszła w życie na zastrzegające członkowskich.

Cette page contient également des références et des liens vers le texte des réserves, les objections et les déclarations soumises par les Etats Parties concernant la mise en œuvre du RSI (2005). Ta strona zawiera również odniesienia i linki do tekstu zastrzeżeń, zastrzeżenia i oświadczenia złożone przez Państwa-Strony w sprawie wprowadzenia w życie IHR (2005).

Etat Partie Państwa-Strony


Date d'entrée en vigueur Data wejścia w życie

Afghanistan Afganistan


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Afrique du Sud Republika Południowej Afryki


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Albanie Albania


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Algérie Algieria


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Allemagne Niemcy


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Andorre Andora


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Angola Angola


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Antigua-et-Barbuda Antigua i Barbuda


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Arabie saoudite Arabia Saudyjska


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Argentine Argentyna


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Arménie Armenia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Australie Australia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Autriche Austria


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Azerbaïdjan Azerbejdżan


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Bahamas Bahamy


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Bahreïn Bahrajn


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Bangladesh Bangladesz


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Barbade Barbados


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Bélarus Białoruś


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Belgique Belgia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Belize Belize


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Bénin Benin


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Bhoutan Bhutan


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Bolivie Boliwia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Bosnie-Herzégovine Bośnia i Hercegowina


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Botswana Botswana


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Brésil Brazylia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Brunéi Darussalam Brunei Darussalam


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Bulgarie Bułgaria


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Burkina Faso Burkina Faso


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Burundi Burundi


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Cambodge Kambodża


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Cameroun Kamerun


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Canada Kanada


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Cap-Vert Wyspy Zielonego Przylądka


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Chili Chile


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Chine* Chiny *


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Chypre Cypr


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Colombie Kolumbia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Comores Komory


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Congo Kongo


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Costa Rica Kostaryka


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Côte d'Ivoire Wybrzeże Kości Słoniowej


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Croatie Chorwacja


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Cuba Kuba


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Danemark Dania


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Djibouti Dżibuti


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Dominique Dominika


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Egypte Egipt


15 juin 2007 15 czerwca 2007

El Salvador Salwador


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Emirats arabes unis Zjednoczone Emiraty Arabskie


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Equateur Ekwador


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Erythrée Erytrea


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Espagne Hiszpania


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Estonie Estonia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Etats-Unis d'Amérique* Stany Zjednoczone *


18 juillet 2007 18 lip 2007

Ethiopie Etiopia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Ex-République yougoslave de Macédoine Była Jugosłowiańska Republika Macedonii


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Fédération de Russie Federacja Rosyjska


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Fidji Fidżi


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Finlande Finlandia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

France Francja


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Gabon Gabon


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Gambie Gambia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Géorgie Gruzja


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Ghana Ghana


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Grèce* Grecja *


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Grenade Grenada


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Guatemala Gwatemala


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Guinée Gwinea


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Guinée-Bissau Gwinea Bissau


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Guinée équatoriale Gwinea Równikowa


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Guyana Gujana


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Haïti Haiti


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Honduras Honduras


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Hongrie Węgry


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Iles Cook Wyspy Cooka


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Iles Marshall Wyspy Marshalla


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Iles Salomon Wyspy Salomona


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Inde* Indie *


8 août 2007 8 sierpnia 2007

Indonésie Indonezja


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Iran (République islamique d')* Iran (Islamska Republika Iranu) *


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Iraq Irak


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Irlande Irlandia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Islande Islandia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Israël Izrael


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Italie Włochy


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Jamahiriya arabe libyenne Libyan Arab Jamahiriya


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Jamaïque Jamajka


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Japon Japonia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Jordanie Jordania


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Kazakhstan Kazachstan


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Kenya Kenia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Kirghizistan Kirgistan


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Kiribati Kiribati


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Koweït Kuwejt


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Lesotho Lesotho


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Lettonie Łotwa


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Liban Liban


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Libéria Liberia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Lituanie Litwa


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Luxembourg Luksemburg


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Madagascar Madagaskar


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Malaisie Malezja


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Malawi Malawi


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Maldives Malediwy


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Mali Mali


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Malte Malta


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Maroc Maroko


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Maurice Mauritius


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Mauritanie Mauretania


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Mexique Meksyk


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Micronésie (Etats fédérés de) Mikronezja (Sfederowane Stany)


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Monaco Monako


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Mongolie Mongolia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Monténégro Czarnogóra


5 février 2008 5. lutego 2008

Mozambique Mozambik


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Myanmar Birma


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Namibie Namibia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Nauru Nauru


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Népal Nepal


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Nicaragua Nikaragua


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Niger Niger


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Nigéria Nigeria


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Nioué Niue


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Norvège Norwegia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Nouvelle-Zélande Nowa Zelandia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Oman Oman


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Ouganda Uganda


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Ouzbékistan Uzbekistan


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Pakistan Pakistan


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Palaos Palau


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Panama Panama


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Papouasie-Nouvelle-Guinée Papua-Nowa Gwinea


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Paraguay Paragwaj


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Pays-Bas Holandia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Pérou Peru


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Philippines Filipiny


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Pologne Polska


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Portugal* Portugalia *


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Qatar Katar


15 juin 2007 15 czerwca 2007

République arabe syrienne Syryjska Republika Arabska


15 juin 2007 15 czerwca 2007

République centrafricaine Republika Środkowoafrykańska


15 juin 2007 15 czerwca 2007

République de Corée Republika Korei


15 juin 2007 15 czerwca 2007

République démocratique du Congo Demokratyczna Republika Konga


15 juin 2007 15 czerwca 2007

République démocratique populaire lao Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna


15 juin 2007 15 czerwca 2007

République de Moldova Republika Mołdawii


15 juin 2007 15 czerwca 2007

République dominicaine Dominikana


15 juin 2007 15 czerwca 2007

République populaire démocratique de Corée Demokratyczna People's Republic of Korea


15 juin 2007 15 czerwca 2007

République tchèque Czechy


15 juin 2007 15 czerwca 2007

République-Unie de Tanzanie Zjednoczona Republika Tanzanii


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Roumanie Rumunia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Rwanda Rwanda


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Sainte-Lucie Saint Lucia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Saint-Kitts-et-Nevis Saint Kitts i Nevis


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Saint-Marin San Marino


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Saint-Siège Stolica Apostolska


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint Vincent i Grenadyny


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Samoa Samoa


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Sao Tomé-et-Principe Wyspy Świętego Tomasza i Książęca


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Sénégal Senegal


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Serbie Serbia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Seychelles Seszele


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Sierra Leone Sierra Leone


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Singapour Singapur


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Slovaquie Słowacja


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Slovénie Słowenia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Somalie Somalia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Soudan Sudan


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Sri Lanka Sri Lanka


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Suède Szwecja


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Suisse Szwajcaria


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Suriname Surinam


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Swaziland Suazi


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Tadjikistan Tadżykistan


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Tchad Czad


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Thaïlande Tajlandia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Timor-Leste Timor Wschodni


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Togo Togo


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Tonga* Tonga *


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Trinité-et-Tobago Trynidad i Tobago


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Tunisie Tunezja


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Turkménistan Turkmenistan


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Turquie* Turcja *


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Tuvalu Tuvalu


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Ukraine Ukraina


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Uruguay Urugwaj


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Vanuatu Vanuatu


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Venezuela (République bolivarienne du) Wenezuela (Boliwariańskiej Republiki)


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Viet Nam Wietnam


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Yémen Jemen


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Zambie Zambia


15 juin 2007 15 czerwca 2007

Zimbabwe Zimbabwe


15 juin 2007 15 czerwca 2007

* Indique qu'un Etat Partie a soumis au Directeur général de l'OMS de la documentation relative au Règlement sanitaire international (2005), laquelle a été diffusée par le Directeur général à tous les Etats Membres de l'OMS ainsi qu'aux autres Etats pouvant devenir Parties au Règlement conformément à l'article 64 de ce dernier. * Wskazuje, że Państwa-Strony przedstawił dyrektor generalny WHO w dokumentacji odnoszącej się do międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005), która została podana do wiadomości przez dyrektora generalnego do wszystkich państw członkowskich WHO i inne Członkowskie mogą stać się Stronami niniejszego rozporządzenia zgodnie z art 64 tej ostatniej.

I - Réserves et déclarations interprétatives I - Zastrzeżenia i oświadczenia

- Inde [pdf 43kb] - Indie [PDF 43KB]
Lettre adressée à l'OMS en date du 14 décembre 2006 par le Ministère de la Santé et de la Protection de la Famille du Gouvernement indien. List do WHO z 14 grudnia 2006 przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Rodzina, rząd Indii.

- Etats-Unis d'Amérique [pdf 92kb] - United States of America [PDF 92KB]
Note verbale adressée à l'OMS en date du 13 décembre 2006 par la Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Nota werbalna wysłane WHO z 13 grudnia, 2006 z Stałej Misji Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby Biuro Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych w Genewie.

II - Objections aux réserves et déclarations interprétatives II - Sprzeciwy wobec zastrzeżeń i deklaracji interpretacyjnej

- Iran (République islamique de) [pdf 111kb] - Iran (Islamska Republika Iranu) [pdf 111kb]
Note verbale adressée à l'OMS en date du 20 avril 2007 par la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Nota werbalna wysłane WHO od 20 kwiecień 2007 od stałej misji w Islamskiej Republice Iranu do Biuro Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych w Genewie.

III - Déclarations III - Deklaracje

- Chine [pdf 137kb] - Chiny [pdf 137kb]
Note verbale adressée à l'OMS (en chinois avec la traduction) en date du 12 mai 2007 par la Mission permanente de la République populaire de Chine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse. Nota werbalna wysyłane do WHO (w tłumaczeniu z chińskiego) z dnia 12 maja, 2007 z Stałej Misji w People's Republic of China, aby Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie i innych organizacji międzynarodowych w Szwajcarii.

- Grèce [pdf 209kb] - Grecja [pdf 209kb]
Notes verbales adressées à l'OMS en date du 24 janvier 2007 et du 16 avril 2007 par la Mission permanente de la Grèce auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Ustnych not oficjalnych WHO na 24 stycznia 2007 i 16 kwiecień 2007 Stałej Misji z Grecji do Biuro Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych w Genewie.

- Portugal [pdf 210kb] - Portugalia [pdf 210kb]
Lettre adressée à l'OMS en date du 13 juillet 2007 par la Mission permanente de la République du Portugal auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève en référence avec la Présidence du Conseil de l'Union européenne. List do WHO na 13 lipca 2007 z Stałej Misji Republiki Portugalii do Biuro Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych w Genewie w odniesieniu do prezydencji Rady Unii Europejskiej.

- Turquie [pdf 102kb] - Turcja [pdf 102kb]
Notes verbales adressées à l'OMS en date du 14 décembre 2006 et du 1 mars 2007 par la Mission permanente de la République de Turquie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse. Ustnych not oficjalnych WHO na 14 grudnia 2006 i 1 marcu 2007 z Stałej Misji Republiki Turcji do Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie i innych organizacji międzynarodowych w Szwajcarii.

IV - Déclaration au titre de l'article 59 (paragraphe 3) du RSI 2005 IV - oświadczenie na podstawie artykułu 59 (pkt 3) w IHR 2005

- Tonga [pdf 74kb] - Tonga [PDF 74KB]
Note verbale adressée à l'OMS en date du 12 décembre 2006 par le Ministère de la Santé du Royaume des Tonga. Nota werbalna wysłane WHO z 12 grudnia 2006 przez Ministerstwo Zdrowia Królestwo Tonga.Liens de l'Organisation Linki do organizacji
Emplois | Chercher | Contacts | Suggestions | RSS | Confidentialité | Courriels frauduleux | Praca | Szukaj | Kontakt | Sugestie | RSS | Ochrona prywatności | fałszywymi wiadomościami e-mail |
© OMS 2009 - Tous droits réservés WHO © 2009 - Wszystkie prawa zastrzeżone

Oryginalny tekst w języku francuski: A/H1N1
Etats Parties au Règlement sanitaire international (2005)
Zaproponuj lepsze tłumaczenie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy jesteś za wprowadzeniem Euro w Polsce?

Czy popierasz produkcję GMO - żywność modyfikowaną genetycznie?

Czy zaszczepisz się przeciw świńskiej grypie?

Czy weźmiesz udział w globalnej medytacji w danich 17-18 Lipca 2010?